About of the Kalabhavana

About of the Kalabhavana

කලාභවනේ අභිප්ප්‍රාය නම් නිර්මාණ කරනයේ යෙදෙන කලාකරුවන්ට හා රසික ප්‍රේක්ෂක ජනතාව අතර වඩාත් ලබැදි මිතුදමක් ගොඩනැගීමයි. විවිධ කලා අංශයන් නියෝජනය කරමින් ඉතා ඉහළ ගනයේ නිර්මාණ කළ කළා කරුවන් ගීත රචකයින් සංගීත රචකයින් අද පරපුරේ මතකයෙන් ඈත්වී ඇත. ජාතික ගීතයේ නිර්මාතෘ පවා ජාතියක් හැටියට තරුණ පරපුරේ මතකයෙන් ඈත්වී ඇත. ඒ අපගේ නිර්මාණ කරුවන් පිළිබද ඉතිහාසයක් සංරක්ෂණය නොවීමේ හේතුව නිසාය.

කලා විෂය පිළිබද තරුණ පරපුරේ උනන්දුවත් විශාල තාක්ෂණ වේදින් පිරිසක් අප රට තුල සිටියත් ඔවුන් හදුනාගෙන නැත. ලංකාවේ කලා කරුවන් පිළිබද ඉතා නිවැරදි විස්තර හා ඔවුන් ඉතාම පහසුවෙන් සම්බන්ධ කිරීම කලාභවන වෙබ් අඩවියේ කාර්ය්‍යයි.

තවද සිනමාව, වේදිකාව ඉතා ඉහල තාක්ෂණයක් යටතේ විදේශීය ශ්‍රී ලාංකික රසිකයින්ට නරඹන්නට, රසවිදීමට අවස්ථාව උදාකර දීම අපගේ බලාපොරොත්තුවයි.ලංකාවේ සියලුම කලා කරුවන් මෙහි ලැයිස්තු ගතවන අතර ඔවුන්ගේ නිර්මාණ ඇගයීමත් එම නිර්මාණ සදහා නව වානිජ වටිනාකමක් ලබාදීමත් කලාභවන වෙබ් පියසේ මූලික අභිප්ප්‍රායයි.

''ඔබට ඉහලම රස වින්දනයක් සදහා''

සභාපති , 

සී. මුදියන්සේ ජයසේකර

 

kalalogowhite

© 2018 kalabhavana. All Rights Reserved.

FB2 ins TW you

location alt 512   # 34. Boulevard Bessières, Paris 75017, France.  
tellx   +33 660 579 888 / +94 762 373 367
enailll   info@kalabhavana.com

 

 


Flag Counter